Chính sách bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin khách hàng của Công ty Kinh Doanh Việt Nam như sau:

  1.  Công ty Kinh Doanh Việt Nam cam kết không lưu trữ bất kỳ thông tin nào của quý khách hàng trên máy chủ của chúng tôi dưới mọi hình thức.
  2.  Các thông tin mua hàng của khách hàng như: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email khi mua hàng online do khách hàng cung cấp sẽ được chuyển trực tiếp cho các hãng vận tải để chuyển hàng cho khách.
  3.  Cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc dùng để gửi hàng cho quý khách.
  4.  Thông tin gửi hàng của quý khách sẽ tự động được xóa khỏi hệ thống sau 3 tháng kể từ ngày quý khách nhận được hàng và không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào.
© 2017. All Rights Reserved. Design by SOF.VN