SẢN PHẨM CIGAR

Cohiba Siglo III
Call

Xuất xứ : Cuba 
Chiều dài :155mm

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Siglo II
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 15 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Siglo I
Call

Xuất xứ : Cuba 
Chiều dài :102mm

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Siglo VI Tubos - Hộp 15 điếu
Call

Xuất xứ : Cuba 
Chiều dài : 150mm

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Siglo VI Tubos - Hộp 03 điếu
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp gỗ 03 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Siglo VI - Hộp 25 điếu
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Siglo IV
Call

Xuất xứ : Cuba 
Chiều dài : 143

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Siglo V
Call

Xuất xứ : Cuba 
Chiều dài : 170mm

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Piramides Extra
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 10 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Robustos
Call

Xuất xứ : Cuba 
Chiều dài : 124mm

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Genios Maduro 5
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

 

 

Cohiba Maduro 5 Secretos
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 10 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Cohiba Behike 52
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 10 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Cohiba Behike 54
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 10 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Cohiba Behike 56
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 10 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

© 2017. All Rights Reserved. Design by SOF.VN