SẢN PHẨM CIGAR

Partagas Serie P No.2 Tubos
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 15 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Partagas Shorts
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Partagas Serie D No.4
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Partagas Lusitanias
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 50 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Partagas Habaneros
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

© 2017. All Rights Reserved. Design by SOF.VN