SẢN PHẨM CIGAR

Montecristo No.1
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Montecristo No.2
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Montecristo No.3
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

 

 

Montecristo No.4 - hộp 25 điếu
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Montecristo No.4 -hộp 10 điếu
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 10 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

 

Montecristo 80th Aniversario
Call

Xuất xứ : Cuba 
Kích thước : 55 x 166 mm (6,5 inch) 

Sản xuất: Làm bằng tay 

Montecristo Churchill Anejados
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Montecristo Open Eagle
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 20 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Montecristo Open Eagle Tubos
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 15 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

 

Montecristo Open Master
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 20 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

 

Montecristo Open Regata
Call

Xuất xứ : Cuba 
Kích thườc: 135 x 18.26mm

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Montecristo Petit Edmundo
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

© 2017. All Rights Reserved. Design by SOF.VN