SẢN PHẨM CIGAR

Romeo Y Julieta Romeo No.1 Tubos
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

 

    

Romeo Y Julieta Romeo No.2 Tubos
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 10 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

 

Romeo Y Julieta Romeo No.3 Tubos
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 10 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Romeo Y Julieta Romeo Short Churchills
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 3 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

 

Romeo Y Julieta Churchills
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Romeo Y Julieta Coronitas en Cedro
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

 

 

 

 

Romeo Y Julieta Cazadores
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

Romeo Y Julieta Belvederes
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

 

Romeo Y Julieta Cedros De Luxe No. 3
Call

Xuất xứ : Cuba 
Quy cách : Hộp 25 điếu

Sản xuất: Làm bằng tay 

© 2017. All Rights Reserved. Design by SOF.VN